Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2016/05/14 22:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Reklama:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź!
Lider+ Moduł I edycja stołeczna maj 2016

Zajęcia prowadzone będą przez hm. Małgorzatę Sochacką (z-cę komendantki ChSI „Iluminacja”) oraz hm. Magdalenę Szczepankowską (członkini Komendy Chorągwi Mazowieckiej ds. pracy z kadrą). Tematami zajęć będą m.in. zadania lidera w kierowaniu ludźmi, asertywna postawa lidera wobec współpracowników, autorytet lidera i narzędzia wspierania rozwoju: delegowanie zadań i uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie: stopień min. phm., członkostwo we władzach chorągwi lub hufca lub instruktorskim zespole chorągwianym, bądź hufcowym

Termin: 21-22 maja 2016 r. (9:00-21:00 sobota, 9:00-14:00 max w niedzielę)

Miejsce: siedziba Chorągwi Stołecznej ZHP (ul. Piaskowa 4, Warszawa)

Odpłatność: 70 zł (materiały, przerwy kawowe, obiad w sobotę) należy wpłacić na konto kształceniowe Chorągwi Stołecznej do dnia 16.05.2015 r. (wpłat dokonują tylko osoby zakwalifikowane!) przelewem na konto Chorągwi Stołecznej ZHP: 8011 4010 1000 0054 2478 0010 05 z adnotacją „Dodatkowa składka członkowska zadaniowa – LIDER+, imię i nazwisko”

W przypadku braku wpłaty miejsce zostanie zaproponowane uczestnikom z listy rezerwowej.

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 6
Pozostało 7 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 6 / 13
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2016-05-14 22:00
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola: